THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT: CHẨN ĐOÁN UNG THƯ THẬN SỚM BẰNG CÁCH NÀO ?

⇒⇒ NHỮNG DẤU HIỆU UNG THƯ THẬN GIAI ĐOẠN ĐẦU CÁC GIAI ĐOẠN UNG THƯ THẬN Giai đoạn 1: Khối u vẫn nằm trong thận, chưa có các dấu hiệu lâm sàng điển hình, bệnh nhân có thể có đái máu vi thể (không nhìn được bằng mắt thường, phải xác định qua xét nghiệm) nhưng…