ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI BẰNG LIỆU PHÁP HÍT KHÍ HYDRO TIÊN TIẾN

BỊ UNG THƯ VẪN PHẢI TIẾP TỤC SỐNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI BẰNG LIỆU PHÁP HÍT KHÍ HYDRO TIÊN TIẾN Bằng cách hít khí hydro và loại bỏ oxy hoạt tính, điều trị nhằm mục đích ngăn chặn sự tiến triển của ung thư, giảm tác dụng phụ của điều trị ung thư và…