Thông tin liên hệ

Sản phẩm Kampo Nấm Thượng Hoàng có bán tại sàn thương mại điện tử , các nhà thuốc , đại lý trên toàn quốc

4, Đường số 6, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phone: 028 62 806 806

Phone: 028 62 706 200

Email : namthuonghoangkampo@gmail.com

Website: www.kampojapan.com