LÊ QUANG THẮNG : NẤM THƯỢNG HOÀNG KAMPO KHIẾN TÔI KHÔNG LO SỢ VỀ CĂN BỆNH UNG THƯ

LÊ QUANG THẮNG : NẤM THƯỢNG HOÀNG KAMPO KHIẾN TÔI KHÔNG LO SỢ VỀ CĂN BỆNH UNG THƯ Ông Lê Quang Thắng năm nay 52 tuổi đến từ Phan Thiết , ông Lê Quang Thắng có một gia đình rất hạnh phúc và có sự nghiệp suôn sẻ , cô vợ hiền lành dịu dàng…